ABİKAR DYNAMIC BALANCE ANALYSIS

Küçük, orta ve büyük olmak üzere özel, kamu ve yarı kamusal nitelikte olan imalat ve hizmet işletmeleri ile ticari işletmelerde; yönetim, üretim ve hizmet birimlerinin tamamına dönük olmak üzere alt konuları itibariyle zengin içerikli ve ana başlıkları verimlilik, maliyet, ekonometrik denge, finans mühendisliği, firma değeri, insan kaynakları, yatırım, bütçe yönetimi, sermaye, satış yönetimi, ticari hesaplamalar ve istatistiki hesaplamalar olan alanlardaki analiz hizmetlerimizi Dinamik Denge Analizi adlı kendi programımızla, yönetim-maliyet-finans sistemlerinin kurulması, denetim ve eğitim olan alanlardaki hizmetlerimizi ise programsız olarak profesyonel ekipler eşliğinde veren bir danışmanlık firmasıyız.